Felhasználási feltételek

FONTOS TUDNIVALÓK

Adatkezelés

A www.konyhavilag.hu weboldalának használata során tudomásunkra jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeljük.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.konyhavilag.hu honlapon található tartalom (cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek, beleértve jelen szöveget is) a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a www.konyhavilag.hu (továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik.
A tartalom sem gazdálkodó szervezet sem magánszemély részére többszörözés vagy haszonszerzés céljára nem használható.
A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

Információk:
A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja.
Nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A személyes adatok védelme:
A www.konyhavilag.hu – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.
A megszerzett információkat az alábbi célokra használhatja fel a www.konyhavilag.hu:
piaci elemzés,
vevői szokások elemzése,
látogatottsági statisztikák összeállítása,
tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
vevői reklamációk intézése,
megrendelések intézése.
Cégünk – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a www.konyhavilag.hu-val fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Elállási jog

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSRÓL
A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát a Cégadatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.
TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán a visszaszállítás költsége terheli.

Az elállási jog gyakorlása az Elállási/Felmondási nyilatkozat kíséretében futárszolgálat vagy egyéb postai szolgáltatás igénybevételével, nyitvatartási időben az átvételi pontunkba történő visszajuttatással lehetséges.

ÁTVÉTELI PONT

Cégnév : Szász Ipari és Kereskedelmi Kft.
Cím : 3922 Taktaharkány, Rákóczi utca 2.

Nyitvatartási idő: hétköznapokon 08:00-14:00

TOVÁBBI HASZNOS TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási/Felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, a konyhavilag.hu üzemeltetője visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a vásárló felbontotta, valamint
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.